Si Jackie Speier ay isang representative ng isang kagandahan ng ibang  klase ng mga tao, sa 14th Distrikto ng Congressional kung saan siya nakatira sa buong buhay nya.  Yung distrikto niya kinalolooban ng southwest quarter ng San Franicsco at pinaka dugtong ng San Mateo County.  Si Jackie ay kasal kiay Barry Dennis, at may dalawang anak, si Jackson ay isang estuduyante ng Stanford University, at si Stephanie ay unang hakbang sa high school.

Si congresswoman Speier naglingkod ng ikatlong impluwensiya sa komunidad ng Bahay ng mga Representado’s –  Committee on Financial Services, Committee on Oversight and Government Reform, and Select Committee on Energy Independence and Global Warming.

Sumumpa siya sa Congresso noong April 10, 2008.  Pinagpatuloy niya ang trabaho niya sa loob ng labing walong taon sa California State Asssembly, saka sa Senate, at doon nagsulat siya ng labis na 300 panukalang batas, at lahat may pirma ng mga galing sa gobyerno ng mga Democratic and Republican.  Sa apat na taon, na pinaglaban para ipagtanggol ang financial privacy ng mga mamimili mula sa nagsasalakay gawain ng pagbabangko at insurance companies.  Yung  resulta ay, humantong sa paglipas ng palatandaan ng California Financial Privacy Act, na kung saan ay iginagalang ng Consumers Union bilang pina malakas na financial privacy ng batas sa buong bansa.

Sa 111th Congresso, si representative Speier ay pinakilala niya ang F.A.I.R. plano (Fighting for Accountability, Innovation, and Reform – Laban para maipaliwanag, ang pagbabago, at reporma) ng isang pakete ng tagapagbatas panuklala at kabilang ang mga isyu magkakaiba at ipinaguutos sa mga Credit Rating Agencies, para pigilan sa ikabubuti ang pangangalaga  ng MRSA (staph) impeksyon sa loob ng mga hospital at ipagbabago ng pamamaraan ng Congresso.

Pinanganak sa Sunset distrikto ng San Francisco.  Si Jackie pumasok sa publik ng eskwelahan ng South San Francisco bago siya pumasok ng Mercy High School sa Burlingame.  Samantala sa Unibersidad ng California davis, siya pumasok bilang interno para sa isang estado assemblyman ni Leo J. Ryan.  Sa pagtatapos naki halo kay Ryan’s Washington, DC tagdan kung siya naging inihalal sa Congresso.  Bumalik siya sa San Francisco para sa kanyang JD antas galing sa UC Hastings College of Law, tapos sumama siya ulit kay Congressman Ryan bilang isang Pambatasan Councel.

Noong 1978, si Jackie Speier sinamahan nya si Congressman Ryan sa Jonestown, Guyana para investigahan ang mga angkin ng mga constituents na gaganapin laban sa kanilang ay sa pamamagitan ni Reverend Jim Jones.  Habang palabas sila, kasama ang grupo, na ambush sila ng gunmen, at namatay si Congressman Ryan at apat pang iba.  Ang edad ni Jackie noon ay 28 anyos, at nabaril siya ng limang beses at naiwan para mamatay.  Maya-maya, pinagpilitan ni Jones ang mga kasama niya na uminom ng punch na may lason, na ikinaresulta ng pagkamatay ng mahigit na 900 na ka tao.

Noong 2008, sabi ni Jackie Spiere sa Washington Post, “siguro, sa pagkakaalam ko sa Guyana ay ginawa ako  at mas mabuo ang loob. . . Kung titignan mo ang kamatayan sa maga mata, ang masasabi mo ay hindi ka madaling  matakot.”